Over ons

Het samenwerkingsverband Diëtisten in Samenwerking, DiS, is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde diëtisten én diëtisten in loondienst in het gebied Oss-Uden-Meierijstad. Dit valt samen met het adherentiegebied van het ziekenhuis Bernhoven en het werkgebied van de zorggroep Humo.

DiS bestaat uit leden en een bestuur:

  • Nienke van den Bekerom, voorzitter
  • Dianne van Duijnhoven, vice-voorzitter
  • Sophie Strijbosch, secretaris
  • Lisa Coppens, algemeen lid
  • Ellen van Dinther, algemeen lid

Het samenwerkingsverband is de ultieme gesprek- en overlegpartner op het gebied van diëtistische behandeling in de regio Noord Oost Brabant.

Het doel van deze website is het vinden van de juiste diëtist door patiënten en verwijzers te vergemakkelijken en extramurale samenwerking in de regio te versterken. Onder extramuraal verstaan we alle diëtetische zorg in de 1e lijn, poliklinische dieetadvisering en huisbezoeken.

De behandeling wordt georganiseerd en aangeboden vanuit het perspectief van de klant. Hierbij vormen multidisciplinaire samenwerking, toegankelijkheid (incl. laagdrempeligheid en betaalbaarheid) en continuïteit belangrijke uitgangspunten.

Deze website draagt bij aan het vinden van de juiste diëtist met als doel: De juiste zorg, op de juiste plek.