Vergoedingen

Basisverzekering
Vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering heeft u recht op een vergoeding van drie uur
dieetadvisering per jaar. Hierbij is het wettelijk eigen risico van toepassing.

Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico van 385 euro voor de basisverzekering.
De eerste 385 euro aan ziektekosten uit het basispakket betaalt u zelf (dat is wat betreft dieetadvisering
ongeveer 180 euro). Kinderen en jongeren tot 18 jaar betalen geen eigen risico.

Ketenzorg
Heeft u diabetes mellitus, COPD of CVRM, dan maakt u mogelijk onderdeel uit van ketenzorg. De kosten
van dieetadvisering worden dan voor u vergoed door de ketenorganisatie. In onze regio zijn dat de zorg-
groepen Humo, PoZoB, DOH en Chronos. Het voordeel van vergoeding via ketenzorg is dat hiervoor geen eigen risico geldt. Of u onderdeel uitmaakt van ketenzorg, wordt bepaald door uw huisarts.

Aanvullende verzekeringen
Vele zorgverzekeraars vergoeden dieetadvisering in hun aanvullende pakketten. Dit als aanvulling op het
basispakket van drie uur per kalenderjaar. In de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

Wij declareren consulten rechtstreeks bij de desbetreffende zorgverzekering en ontvangen daarvoor een
door de zorgverzekeraar vastgesteld uurtarief. De consulten bestaan uit directe tijd en individuele
dieetvoorschriften.

Voor een eerste consult rekenen wij meestal 1¼ à 1½ uur. Vervolgconsulten nemen doorgaans 15 à 30
minuten in beslag, afhankelijk van de situatie.

Wij houden u op de hoogte van het verbruik van uw zorgvergoeding, zodat u niet voor onverwachte
kosten komt te staan.