Voor verwijzers

Binnen de regio Noord Oost Brabant profileren de DiS-diëtisten zich als de specialist op het gebied van leefstijladvisering en gedragsverandering ten aanzien van voeding, dieet en gezondheid.

De aangesloten diëtisten bieden kwalitatief hoogwaardige diëtistische behandeling, die zich kenmerkt door aandacht voor kwaliteit, respect en klantgerichtheid.

De behandeling wordt conform richtlijnen (uniformiteit) op transparante en practice based wijze verleend.

Binnen DiS zijn diëtisten werkzaam met verschillende specialisaties (aangesloten bij erkende netwerken) en aandachtsgebieden. We proberen hierin een goede spreiding en dekking over het gebied te krijgen, zodat u altijd uw patiënten kunt doorverwijzen naar de juiste diëtist of weet bij wie u het beste terecht kunt voor overleg of inhoudelijke vragen. Onder het motto: De juiste zorg op de juiste plek.

Daarbij zijn voor ons de korte lijnen en laagdrempeligheid belangrijk.

Verwijzing naar een diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek staat op welk moment welke voedingszorg geschikt is.

https://www.artsenwijzerdietetiek.nl/